TUBE-1112-2

Kingflex rezin köpük izolýasiýa turbasynyň pes ýylylyk geçirijiligi, ýapyk köpürjikli gurluşy we gowy izolýasiýa täsiri bar;SGS synagyndan soň material we çyglylyk doly kesildi, sorulmaýan, kondensasiýa edilmeýän, uzak ömri, ölçenen bahasy healthB standartlaryndan has pesdir, saglyk we howpsuzlyk, ýumşak we owadan görnüş ulanyp, zäherli maddalary öz içine almaýar. beýleki kömekçi materiallar bolmazdan egilmek, amatly we çalt gurluşyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki maglumatlar

Kingflex tehniki maglumatlary

Emläk

Bölüm

Gymmatlyk

Synag usuly

Temperatura diapazony

° C.

(-50 - 110)

GB / T 17794-1999

Dykyzlygy diapazony

Kg / m3

45-65Kg / m3

ASTM D1667

Suw buglarynyň geçirijiligi

Kg / (mspa)

≤0.91 × 10-¹³

DIN 52 615 BS 4370 2-nji bölüm 1973-nji ýyl

μ

-

0010000

 

Malylylyk geçirijiligi

W / (mk)

≤0.030 (-20 ° C)

ASTM C 518

≤0.032 (0 ° C)

≤0.036 (40 ° C)

Fireangyn bahasy

-

0-njy synp we 1-nji synp

BS 476 6-njy bölüm 7-nji bölüm

Ameangynyň ýaýramagy we tüsse ösen indeks

25/50

ASTM E 84

Kislorod görkezijisi

≥36

GB / T 2406, ISO4589

Suwuň siňdirilmegi, göwrümi boýunça%

%

20%

ASTM C 209

Ölçeg durnuklylygy

≤5

ASTM C534

Kömeleklere garşylyk

-

Gowy

ASTM 21

Ozona garşylyk

Gowy

GB / T 7762-1987

UV we howa garşylygy

Gowy

ASTM G23

GÖRNÜŞDE GÖRNÜŞ WE Oüklemek

Kingflex rezin köpük izolýasiýa turbasy gaplanýar

1. Kingflex eksport standart karton bukjasy

2. “Kingflex” standart plastik halta eksport edýär

3. müşderiniň talaplary hökmünde

asdadadadsa
asdad (1)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Doly yzygiderli ýylylyk izolýasiýa önümleri, rezin köpük izolýasiýa materiallary, aýna ýüň, gaýa ýüň we ş.m .;
2. Bir Stocka satuwy, adaty spesifikasiýa üçin derrew sargyt we gowşuryş;
3. Hytaýda ýylylyk izolýasiýa üpjün edijisi we öndürijisi;
4.Akylly we bäsdeşlik bahasy, çalt gurşun wagty;
5. Customöriteleşdirilen çözgüt paketini müşderimize gowşuryň.Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza we zawodlarymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!

asdad (2)

Sorag-jogap

1. izolýasiýa önümi näme?
Zolýasiýa önümi täjirçilik ýa-da senagat şertlerinde turbalary, kanallary, baklary we enjamlary ýapmak üçin ulanylýar we adaty jaýyň temperaturasynyň has giň diapazony üçin temperatura gözegçilik etmeklige esaslanýar.Öý ýa-da ýaşaýyş izolýasiýasy adatça daşky diwarlarda we üçeklerde bolýar we öý gurşawyny yzygiderli, amatly ýaşaýyş temperaturasyny saklamak üçin ulanylýar.Öý izolýasiýa gurşawynda temperatura tapawudy, köplenç adaty täjirçilik ýa-da senagat önümçiliginden has pesdir.

2. Gurşun wagty näme?
Esasy önümleriň sargyt önümçiligi gowşurylyş möhleti, töleg tölenenden soň üç hepdäniň dowamynda bolar.

3. Önümleriňiz nähili synagdan geçirilýär?
Adatça garaşsyz laboratoriýada BS476, DIN5510, CE, REACH, ROHS, UL94 synag edýäris.Belli bir haýyşyňyz ýa-da belli bir synag haýyşyňyz bar bolsa, tehniki ýolbaşçymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

4.Kärhanaňyzyň haýsy görnüşi?
Biz önümçilik pudagyny we söwdany birleşdirýän kärhana.

5. Esasy önümiňiz näme?
NBR / PVC rezin köpük izolýasiýasy
Aýna ýüň izolýasiýasy
Izolýasiýa esbaplary


  • Öňki:
  • Indiki: