Toparymyz

Toparymyz

Işgärlerimiz özbaşdak ajaýyp, ýöne bilelikde Kingflex-i şeýle gyzykly we peýdaly işe öwürýän zat.“Kingflex” topary, müşderilerimiz üçin yzygiderli birinji synp hyzmatyny bermek baradaky umumy düşünjesi bolan berk, zehinli topar.Kingflex-iň gözleg we barlag bölüminde sekiz hünärmen, 6 sany halkara satuwy, önümçilik bölüminde 230 işçi bar.