• ce
 • iso
 • bsci
 • ul

1979-njy ýyldan bäri

Kingflex izolýasiýa kärhanasy, 42 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan ýylylyk izolýasiýa materiallary üçin professional önümçilik we söwda birleşigi bolan Kingway Group tarapyndan döredilýär.

company_intr_img

Biz hakda

Kingflex izolýasiýa kärhanasy, termiki izolýasiýa önümleri üçin professional önümçilik we söwda birleşmesi.Kingflex gözleg we önümçilik bölümi Hytaýyň Daçeng şäherinde ýaşyl gurluşyk materiallarynyň paýtagtynda ýerleşýär.Energiýany tygşytlaýan ekologiýa taýdan arassa kärhana, gözlegleri we ösüşi, önümçiligi we satuwy jemleýär.“Kingflex” işinde energiýa tygşytlamagy we sarp etmegi azaltmagy esasy düşünje hökmünde alýar.Izolýasiýa bilen baglanyşykly çözgütleri, global gurluşyk materiallary pudagynyň ösmegine ýolbaşçylyk etmek üçin maslahat, gözleg we ösüş önümçiligi, gurnama görkezmesi we satuwdan soňky hyzmat arkaly hödürleýäris ..

Önümlerimiz

Biziň hyzmatymyz

service

Önümçilik kuwwatymyz

Häzirki wagtda “Kingflex” -iň ýyllyk önümçilik kuwwaty 600 000 kub metrden gowrak bolan 5 sany uly awtomatiki gurnama liniýasy bar we Energetika ministrligi, Elektrik energiýasy ministrligi we Himiýa senagaty ministrligi tarapyndan bellenen önümçilik kärhanasyna öwrüldi.

service

Biziň jogapkärçiligimiz

Bütin dünýäde müşderileri energiýa tygşytlaýjy izolýasiýa ulgamynyň çözgüdi bilen doly üpjün ediň.Binalar we önümçilikler üçin ýylylyk izolýasiýasyny, sowuk izolýasiýany we ses peseltmesini toplumlaýyn çözgüt üpjün ediji bilen üpjün ediň.

 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item
 • brand_item